Max Edsbrand

 Max Edsbrand är utbildad danspedagog från dans och cirkushögskolan i stockholm. Med inriktning modern och nutida dans. Max har lång erfarenhet både av proffslivet som dansare och som danspedagog.

"För mig är dans, i alla dess former, glädje! Man skapar en samhörighet och fokuserar på nuet. Mina klasser är dansanta och fysiskt utmanande. Jag vill att mina elever ska få involvera hela kroppen. Kroppen är det enda redskap du behöver för att utmana dig själv, utifrån dina egna förutsättningar. Dans är fantastiskt!"

Jag undervisar i modernt, akrobatik, streetdance och barndans.

I danslek och barndans utforskar vi dans genom improvisation och olika material, där barnen får utlopp för sin fantasi och rörelseglädje. Under lekfulla former övar vi musikalitet, koordination och gemenskap. 

Hoppas att vi ses!


Schema
Sön 10:30-11:15 4. Dansmix Född -17 Forts 12 ggr 2190 kr » Anmäl
Sön 11:20-12:05 4. Dansmix Född -17 Forts 12 ggr 2190 kr » Anmäl
Sön 12:15-13.10 Streetdance Född -14/-15 Forts 1 12 ggr 2190 kr » Anmäl
Sön 13:45-14:35 Killar street Född / -11/-12/-13 Forts 3 12 ggr 2190 kr » Anmäl
Sön 14:35-15:15 3. Barndans Född -19 12 ggr 1990 kr » Anmäl
Sön 15:20-15:55 Killar street Född -15/-16/-17 Nyb/Forts 12 ggr 2190 kr » Anmäl
Sön 9:40-10:25 4. Dansmix Född -18 Nyb/Forts 12 ggr 2190 kr » Anmäl