Helena Tivell

Helena Tivell
Helena yogade första gången 2005 och praktiken har sedan dess varit en integrerad del av hennes liv. Hon fann yogan genom utmaningen som låg i dess fysiska aspekter, men det som hållit henne kvar och sedan lagt grund för dagliga praktiken är yogametodikens verktyg för personligutveckling och livslångt lärande. 
Helena strävar efter att erbjuda den fysiska utmaning som individen behöver för att kunna praktisera närvaro i stunden. Klasserna bjuder in till ett lekfullt utforskande, där fokus är på att erbjuda den fysiska utmaning som individen behöver för att vara i närvarande stunden.
Genom rörelser som följd på andetagets skiftningar skapas utrymme - både i kropp och sinne - som Helena hoppas eleverna kan bära med sig även utanför yogasalen.
Helena håller klasser inom Hatha, Yin och Vinyasa. Pranayama. Meditation och filosofi är del av hennes egna praktik vilket ofta får genomslag i hennes undervisning. 
Välkommen till Helenas klass på torsdagar :)
Schema
Tor 19:10-20.10 Yoga Start v 3 Vinyasa Yoga 19 ggr 2560 kr » Anmäl
Tor 19:10-20:10 Vinyasa Yoga Start v 3 19 ggr 2560 kr » Anmäl